Oil and Gas Stocks: A Safe Way to Invest in Renewable Energy

Aksjer for fornybar energi har vært en av de mest spennende sektorene for investorer. I følge US Energy Information Administration kan andelen av amerikansk elektrisitetsproduksjon som kommer fra fornybare kilder dobles fra 21 % i 2020 til 42 % i 2050. Og det kommer på toppen av det uttalte, tilsiktede skiftet mot elektriske kjøretøy.


MarketBeat.com – MarketBeat

Kort sagt, muligheten innen fornybar energi er massiv. Men har det vært mest lønnsomt? Ikke nødvendigvis. Å investere i rendyrket fornybar energiselskap betyr å investere i selskaper som i mange tilfeller ennå ikke er lønnsomme. Det er mulig å fange en aksje til rett tid, men ofte kan disse aksjene få investorer til å ønske mer.

En måte å redusere denne risikoen på er å kjøpe aksjer i olje- og gasselskaper som også investerer i ren energi. Dette gjøres ikke av helt altruistiske grunner. Mange av disse selskapene vet at regnestykket om tradisjonell oljeleting og produksjon tar slutt. Men dette er ikke ny informasjon for disse selskapene. I over 30 år har mange av de største olje- og gasselskapene investert i sektoren for fornybar energi.

Og det disse selskapene bringer til bordet i en tid med volatilitet er stabile inntekter og inntjening og i mange tilfeller et sunt utbytte. I denne artikkelen skal vi se på noen få olje- og gassaksjer som også tilbyr investorer eksponering mot sektoren for fornybar energi.

En leder innen reimagining energi

Det første selskapet å se på er BP (NYSE: BP). Fra mine tidligste dager som investor visste jeg at BP var en pioner når det kom til å investere i fornybar energi. I dag viser det seg i selskapets strategi for reimagining energi. Selskapet har noen imponerende fakta for investorer å vurdere.

Selskapet var blant de første av de store olje- og gasselskapene som kunngjorde en netto nullambisjon. Og selskapet hevder å være “det eneste olje- og gasselskapet som har som mål å være netto null på tvers av våre operasjoner, produksjon og energiproduktene vi fysisk handler og selger.” Dette kommer i tillegg til å ha over 16 000 elektriske ladepunkter samt betydelige investeringer i vind, biodrivstoff og hydrogen.

Investering i BP-aksjer har vært et vinnende forslag for investorer. Aksjen er opp over 25 % for året, og i sin siste resultatrapport 1. august 2022 leverte selskapet en sterk beat i både omsetning og inntjening. BP halverte utbyttet under pandemien, men det klatrer høyere og betaler nå en attraktiv avkastning på 4,63 %.

Navnet har endret seg, men ikke forpliktelsen

Neste på listen er Shell (NYSE: SHEL) som de fleste investorer kjenner som Royal Dutch Shell. Energiselskapet skiftet navn i januar 2022. I likhet med BP har Shell i mange år aktivt planlagt sin overgang til fornybare energikilder. Det har det ifølge selskapet ca. 50 gigawatt fornybar produksjonskapasitet enten i drift, under bygging eller som potensielle prosjekter.

Sommeren 2022 ga selskapet ut tre viktige kunngjøringer som demonstrerer dets lederskap og forpliktelse til fornybar energi:

  • Tatt en endelig investeringsbeslutning om å bygge Europas største fornybare hydrogenanlegg
  • Bekreftet planer om å kjøpe 100 MW nybygget solenergikapasitet i Storbritannia fra Anesco
  • Fullførte oppkjøpet av Spring Energy-gruppen en fornybar energiplattform

SHEL-aksjen har steget 32 ​​% de siste 12 månedene. I likhet med BP kuttet selskapet utbyttet i 2020, men har økt det og har for tiden en utbytteavkastning på 3,82 %.

Spille det lange spillet med fornybar energi

Det siste selskapet på denne listen er Chevron (NYSE: CVX). Av de tre aksjene på denne listen har CVX-aksjen prestert best i løpet av de siste 12 månedene, med en økning på 61 %. Mye av det skyldes dets lederskap innen transport av flytende naturgass (LNG) til Europa.

Selskapet har imidlertid sin egen strategi for fornybar energi. Selskapet gjør strategiske investeringer i områder der det tror det kan tilføre verdi som fornybar naturgass, fornybar diesel og bærekraftig flydrivstoff.

Utover disse initiativene investerer Chevron i hydrogen- og karbonfangstteknologi for deres langsiktige potensial. Interessant nok bruker selskapet vind og sol i driften, men i motsetning til BP og Shell har selskapet ingen planer om å markedsføre noen av energikildene.

Chevron er også en utbyttearistokrat som har økt utbyttet i 35 år. Utbytteavkastningen er for tiden på attraktive 3,64 %

Leave a Comment